معرفی مرکز مشاوره

 

 مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی 
ارتقای سطح سلامت روانی جامعه دانشگاهی یکی از با ارزش ترین سرمایه های اجتماعی است، در این راستا و برای ارائه خدمات مشاوره ای، درمانی، آموزشی و پیشگیری از آسیب ها، مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی سلامت روان، در کنار دانشجویان است.
این مرکز، در جهت اهداف خدماتی ، آموزشی ، پیشگیری و پژوهشی با همکاری روان شناسان ، مشاوران و روان پزشکان و کارشناسان به عنوان یک منبع حمایتی، با رعایت اصل رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد آماده خدمت رسانی به دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی است.
مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی از دو اداره مشاوره و خدمات روان‌شناختی و اداره آموزش‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تشکیل می شود  تاریخ آخرین بروزرسانی صفحه : 04 اسفند 1400 - 11:51