کارکنان و شرح وظایف آنان

 

نام و نام خانوادگی سمت   تلفن
آقای دکتر وحید صادقی  رئیس مرکز مشاوره   29902667
خانم دکترمرضیه ابراهیمی                             معاون مرکز مشاوره   29902667
خانم مریم ابطحی مسئول دفتر   29902667
خانم زهرا جانقربانیان رئیس اداره آموزش های اجتماعی   29902672
خانم زینب خرسندی کارشناس کمیسیون موارد خاص   22431826
خانم مریم حکمت پور کارشناس مسئول دفترارتقاء تحصیلی   29905592
خانم مریم خزائی کارشناس امور اجتماعی   29905595
  رئیس اداره مشاوره و خدمات روانشناختی   29902669
خانم فرحناز جلویاری کارشناس دفتر ارتباط با خانواده   29905592
  کارشناس روانشناسی   29902669
خانم فاطمه شهسواری کارشناس روانشناسی   29905594


  تاریخ آخرین بروزرسانی صفحه : 03 خرداد 1401 - 09:01