اهداف مرکز

1)ارتقاء سطح دانش و بینش روان شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان

2)کاهش مشکلات روان شناختی دانشجویان و کمک به سازگاری بهتراز طریق ارائه کمک های روان شناختی در جهت حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، تحصیلی ، خانوادگی و ...

3)راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات خود

4)راهنمایی دانشجویان در جهت تصمیم گیری آگاهانه ، عاقلانه و حسن انتخاب

5)پیش گیری از بروز وشیوع اختلالات روان شناختی ، مسائل و مشکلات عاطفی ، رفتاری از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی ، برگزاری جلسات سخنرانی ، جلسات پرسش و پاسخ ، همایش ها ، توزیع بروشور ، نشریه ، کتاب و... برای دانشجویان ، کارکنان و اساتید به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت ها با هدف توانمندسازی روانی ، اجتماعی و تحصیلی

6)شناسایی و مداخله در بحران به منظور توسعه بهداشت روان در بین دانشجویان و ارائه خدمات روان پزشکی

7)کمک به رشد شخصیتی ، روانی و اجتماعی دانشجویان و یاری آنها جهت کسب قدرت تصمیم گیری و افزایش سطح سازش با محیط

8)ارتباط با والدین دانشجویان با هدف جلب مشارکت خانواده ها در جهت پیشگیری از مشکلات دوران دانشجویی  تاریخ آخرین بروزرسانی صفحه : 04 اسفند 1400 - 11:52