همکاری با مرکز مشاوره

چنانچه روانپزشک،روانشناس، ویا مددکار هستید و یا در حوزه های سلامت روان فعالیت می نمایید و تمایل به همکاری با مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی دارید روزمه خود را جهت بررسی به به ایمیل زیر ارسال نمایید :

Email: fu.cen@mail.sbu.ac.ir

   تاریخ آخرین بروزرسانی صفحه : 31 فروردین 1401 - 11:09