مطالب آموزشیانتخاب نوع مطلب :

جستجو در عنوان یا متن مطلب :

 


تعداد صفحات : 2
صفحه ی جاری : 1

کارگاه آموزشی « تفکر انتقادی »

📻🎙️مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی برگزار می کند 🌹🌹کارگاه آموزشی آنلاین : تفکر انتقادی 🍀🪴مدرس : دکتر زهرا خسروجردی🎄 روانشناس ⏰⏰ زمان: 20 اردی...

   کارگاه های آموزشی


کارگاه آموزشی ارتباط موثر با دانشجویان

📻🎙️مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی برگزار می کند 🌹🌹کارگاه آموزشی آنلاین : ارتباط موثر با دانشجویان 🍀🪴مدرس : دکتر حسین پور شهریار 🎄 روانشناس ⏰...

   کارگاه های آموزشی


ایدز

روز جهانی پیشگیری از ایدز

   مشاوره روان و درمانی


راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي

ورود به دانشگاه، تغییري مهم در زندگی هر نوجواني است، زيرا بسیاری از فعالیت های دانش آموز در دوران دبيرستان معطوف به قبول شدن در دانشگاه است. به همین د...

   مشاوره تحصیلی


دانستنيهاي كاربردي براي موفقيت در دانشگاه

یکی از ویژگیهای مشترک زندگی دانشجویی بی برنامگی تحصیلی و شغلی می باشد. دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه دارای برنامه فشرده برای کنکور بوده اند و به نو...

   مشاوره تحصیلی