کارگاه آموزشی « تفکر انتقادی »


📻🎙️مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی برگزار می کند 🌹🌹کارگاه آموزشی آنلاین : تفکر انتقادی 🍀🪴مدرس : دکتر زهرا خسروجردی🎄 روانشناس ⏰⏰ زمان: 20 اردیبهشت ماه سال جاری 🌹 دانشجویان و دانشگاهیان محترم می توانند از طریق لینک زیر در کارگاه شركت كنند. https://www.sbu.ac.ir/web/webinar


  دریافت فایل ضمیمه

  کارگاه های آموزشی