کارگاه آموزشی ارتباط موثر با دانشجویان


📻🎙️مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی برگزار می کند 🌹🌹کارگاه آموزشی آنلاین : ارتباط موثر با دانشجویان 🍀🪴مدرس : دکتر حسین پور شهریار 🎄 روانشناس ⏰⏰ زمان: 4 اردیبهشت ماه سال جاری 🌹همکاران محترم می توانند از طریق لینک زیر در کارگاه شركت كنند. https://www.sbu.ac.ir/web/webinar


  دریافت فایل ضمیمه

  کارگاه های آموزشی